Tuyển Cộng Tác Viên

Ban Nội vụ
mai-ba-duong

Công việc:

 Nắm bắt tình hình nhân sự, hoạt động các chi hội trực thuộc.
Xây dựng lại BCH các chi hội đã tạm dừng hoạt động.

 

Thủ tục hành chính giữa UEVF và các chi hội: Tổng hợp văn bản, tài liệu, làm công văn, quyết định, khen thưởng.

 

Trao đổi, kết nối liên chi hội.
Tìm kiếm, tập hợp nguồn nhân sự từ các địa phương.

Biên soạn các tài liệu về UEVF và du học sinh: Điều lệ hội, Sổ tay du học Pháp, Kỷ yếu kỉ niệm 20 năm thành lập,…

Tổ chức và lập quy chế chung cho các sự kiện nội bộ BCH UEVF và các sự kiện liên chi hội.

 

Lợi ích:

Thanh xuân chúng ta ở bên nhau. Hãy cùng nhau làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống này nhé. Những điều cuộc sống này nhận được, bạn cũng sẽ nhận được.

nnb-btc

Lợi ích:

toulouse-bordeaux

Yêu cầu:

Bất kể bạn có sở trường hay sở đoản nào. Tất cả kỹ năng sẽ được cải thiện khi vào Nội vụ

{

Một phần khẩu hiệu của UEVF là “Đoàn kết”, do vậy chúng mình cần xây dựng một Ban Nội Vụ vững mạnh để kết nối với các bạn sinh viên trên toàn Pháp, qua đó hỗ trợ lẫn nhau trong tất cả các hoạt động.

Placed Candidate

UEVF

Các ban khác

Đối ngoại

Văn Phòng

KH & GD

Truyền thông